Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Cieľom fakulty je vytvorenie takých študijných programov, ktoré dokážu efektívne reagovať na požiadavky súčasnej spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov do praxe. V praktickej rovine to znamená pôsobenie nielen v orgánoch samosprávy a štátnej správy, ale aj v medzinárodných inštitúciách, ako aj v podmienkach tretieho sektora. Najmä v rámci politickej komunikácie je ambíciou fakulty kreovať absolventov, ktorí sa dokážu výrazne presadiť v rámci činnosti jednotlivých politických subjektov na Slovensku a tým by dokázali prispieť ku zvyšovaniu politickej kultúry v našich podmienkach.

 

Všetci absolventi budú mať okrem dostatočnej odbornej kvalifikácie aj jazykovú výbavu, vďaka ktorej sa budú môcť realizovať vo svojej ďalšej odbornej kariére aj v podmienkach medzinárodných organizácií, najmä EÚ. Táto jazyková výbava je však veľmi dôležitá aj pre ich uplatnenie v podmienkach štátnej správy a samosprávy na miestach zodpovedných napríklad pre prípravu a využitie eurofondov, ale aj iných medzinárodných projektov.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Last update: 22.09.2020 08:33

Draw attention to not topical data