Logo univerzity

Study programmes

aplikovaná ekológia a environmentalistika (full-time)
aplikovaná informatika (external)
aplikovaná informatika (full-time)
biológia (full-time)
biológia (external)
environmentalistika (external)
fyzika (full-time)
fyzika (external)
geografia v regionálnom rozvoji (external)
geografia v regionálnom rozvoji (full-time)
matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve (full-time)
matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve (external)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), full-time)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Odkaz na stránku fakulty: http://www.fpv.ukf.sk

Dôležité termíny:

Deň otvorených dverí: 18. februára 2016

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

• do 31. marca 2016 - podanie prihlášky

• 6. – 10. júna 2016 - konanie prijímacích skúšok

Magisterské štúdium (denná aj externá forma)

• do 30. apríla 2016 - podanie prihlášky

• 6. – 10. júna 2016 - konanie prijímacích skúšok

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)

• do 31. mája 2016 - podanie prihlášky

• posledný júnový a prvý júlový týždeň 2016 - konanie prijímacích skúšok

Poplatky:

Poplatok za prijímacie konanie:

 • za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF
 • za papierovú prihlášku 30,00 EUR.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000073017

Kód banky: 8180

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Aplikovaná informatika - 40

Biológia - 40

Environmentalistika - 30

Fyzika – 20

Geografia v regionálnom rozvoji - 30

Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve- 20

Technická mineralógia - gemológia - 20

Učiteľstvo predmetov - 150

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.

Na fakulte je možné prihlásiť sa na štúdium v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety.Ďalej je možné prihlásiť sa na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov:

 • biológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • ekológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (MJ) – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • fyzika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • geografia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • chémia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • informatika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • matematika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Aplikovaná informatika - 30

Biológia - 10

Environmentalistika - 20

Fyzika - 10

Geografia v regionálnom rozvoji - 10

Matematicko štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20

Technická mineralógia - gemológia – 10

Poznámky a vysvetlivky

 • číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium,
 • štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky a v externej forme 4 roky,
 • absolvent získa akademický titul "bakalár" (Bc.).

Podrobnejšie informácie o prijímaní na bakalárske študijné programy nájde záujemca na webovom sídle fakulty www.fpv.ukf.sk.

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Aplikovaná informatika – 30

Biológia - 40

Environmentalistika - 30

Fyzika materiálov - 20

Geografia v regionálnom rozvoji - 30

Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20

Učiteľstvo predmetov - 100

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.

Na fakulte je možné prihlásiť sa na štúdium v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety.

Ďalej je možné prihlásiť sa na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov:

 • biológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra  – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • ekológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra  – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • fyzika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • geografia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • chémia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • informatika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • matematika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Aplikovaná informatika – 20

Biológia - 10

Environmentalistika - 30

Fyzika materiálov - 20

Geografia v regionálnom rozvoji - 10

Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20

Poznámky a vysvetlivky

 • číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium,
 • štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 2 roky a v externej forme 3 roky,
 • absolvent získa akademický titul "magister" (Mgr.).

Podrobnejšie informácie o prijímaní na magisterské študijné programy nájde záujemca na webovom sídle fakulty www.fpv.ukf.sk.

Doktorandské študijné programy (denná/externá forma)

Environmentalistika - 4/2

Fyzika materiálov - 4/2

Molekulárna biológia - 4/2

Teória vyučovania fyziky - 4/2

• Teória vyučovania informatiky – 4/2

Teória vyučovania matematiky - 4/2

Poznámky a vysvetlivky

 • číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na  denné/externé štúdium,
 • štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 4 roky a v externej forme 5 rokov,
 • absolvent získa titul "philosophiae doctor" (PhD.).

Podrobnejšie informácie o prijímaní na doktorandské študijné programy nájde záujemca na webovom sídle fakulty http://www.fpv.ukf.sk

Hlavnou úlohou Fakulty prírodných vied je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.

Fakulta napĺňa svoje poslanie výchovou vysokokvalifikovaných odborníkov v rámci širokej ponuky akreditovaných vedeckých a odborných študijných programov v bakalárskom, magisterskom, ako aj doktorandskom stupni štúdia.

Dlhoročnou tradíciou fakulty je príprava učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. V spolupráci s ostatnými fakultami Univerzity Konštantína Filozofa vytvára v rámci slovenského vysokého školstva najširšiu ponuku učiteľského štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky v kombinácii s jazykovými, umeleckými, technickými, humanitnými a spoločensko-vednými predmetmi.

Vysokoškolské vzdelávanie sa na Fakulte prírodných vied sa uskutočňuje v úzkej väzbe na výskumné a vývojové činnosti zamestnancov a doktorandov fakulty.

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania  a vedeckého bádania má pozitívny vplyv na kvalitu vzdelávania a budúce uplatnenia absolventov fakulty v praxi. Výsledky vedeckej činnosti sú základom akceptácie fakulty doma i v zahraničí.

Fakulta sa v rámci svojho poslania venuje aj propagácii prírodných vied, matematiky a informatiky s dôrazom na mládež a laickú verejnosť.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.).

Ďalšie informácie na : https://www.fpv.ukf.sk/sk/sluzby-studentom/ubytovanie

Boarding

Študenti Fakulty prírodných vied si môžu zakúpiť stravu v Univerzitnej jedálni, ktorá poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a iným záujemcom.

Univerzitná jedáleň poskytuje svoje služby v jedálni Študentského domova Zobor a študentského domova Nitra vrátane výdaja minútok. Okrem toho zabezpečuje rozvoz obedov študentom a zamestnancom univerzity do výdajní jedál v objektoch univerzity na Tr. A. Hlinku 1, Štefánikovej 67, Kraskovej 1 a Nábreží Mládeže 91.

Stravu si študenti a zamestnanci môžu objednať prostredníctvom internetového Stravovacieho systému alebo pomocou objednávacích stravovacích konzol, ktoré sa nachádzajú v budovách univerzity.

Študentom, zamestnancom ako aj iným spotrebiteľom je k dispozícii 6 bufetov. Bufety v Študentskom domove Zobor a Študentskom domove Nitra pracujú v dvojsmennej prevádzke.

Ďalšie informácie na: https://www.fpv.ukf.sk/sk/sluzby-studentom/naklady-na-studium

Other services

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod.

V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Dušan Vallo, PhD. (dvallo@ukf.sk)
Last update: 01.04.2019 11:48

Draw attention to not topical data