Aktuality SPU

Najnovšie články

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre koordinuje nový projekt z oblasti biotechnológií a potravinárstva

25.11.2020

V novembri sa uskutočnilo prvé nadnárodné online stretnutie partnerov projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve – EuroDisBioFood, ktorého cieľom je…  

Online Deň otvorených dverí Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

23.11.2020

Online Deň otvorených dverí  

Plytvanie potravinami je celosvetový problém. Do jeho riešenia sa zapojila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

23.11.2020

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako partner výskumného projektu financovaného Európskou komisiou v rámci Horizontu 2020, spolu so svojimi partnermi odštartovala unikátny projekt zameraný na redukciu potravinového…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre podporí kreatívne myslenie a talent. Získala projekt na vybudovanie kreatívneho centra

13.11.2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala projekt s názvom Kreatívne centrum SPU. Celkové oprávnené výdavky by mali dosiahnuť vyše šesť miliónov eur, SPU sa na nákladoch bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním. V rámci nového…  

Vedecká konferencia doktorandov troch fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zaujala aj odbornú verejnosť

12.11.2020

Pri príležitosti 17. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 11. novembra uskutočnila online vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a…  

Do projektu Vyšehradské zelené univerzity je zapojená aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

04.11.2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je súčasťou projektu V4 Green Universities (V4GU), ktorý združuje zelené univerzity vo vyšehradskom priestore. Ďalšími členmi projektu sú Univerzita Pécs (Maďarsko), Česká zemědělská univerzita v Prahe …  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vlastníkom európskeho patentu na trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby

03.11.2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vlastníkom patentu Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby, číslo 288733, udeleným Úradom priemyselného vlastníctva SR. Európsky patent udelil European Patent Office 28.…  

Ocenenie v súťaži absolventov architektonických škôl získala Tatiana Škvarková z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva

24.10.2020

V celoštátnej súťaži o Cenu profesora Jozefa Lacka 2020, ktorá sa udeľuje autorom najlepších diplomových prác zo škôl s architektonickým zameraním, boli do finálovej dvanástky nominované aj absolventky Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva…  

Minister školstva navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Predstavil aj nový projekt dotácií pre školské jedálne

17.10.2020

Pri príležitosti Svetového dňa potravín, 16. októbra, navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Vyzdvihol činnosť univerzity a na jej pôde zároveň prezentoval aj nový…  

Významný úspech európskeho rozmeru s podielom študentov Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

08.10.2020

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom zaznamenal významný úspech. Na jeho tvorbe, v rámci medzinárodného workshopu 1:1, ktorý prebiehal v lete 2019, spolupracovali aj naši študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva - Klaudia…