Zo seminára Portál VŠ

25.10.2010

14. 10. 2010 sa konal celoštátny seminár Portál VŠ a súvisiace projekty, ktorý pokračoval zasadnutiami pracovných skupín projektov popoludní 14. 10. a dopoludnia 15. 10. 2010.

Cieľom seminára bolo oboznámenie účastníkov so stavom Centrálnych rozvojových projektov Portál VŠ, Elektronizácia prihlasovania na VŠ, Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line, CRŠ a CRZ.

Od 18. 10. 2010 bolo vyhlásené spustenie elektronickej prihlášky pre vysoké školy, čo znamená dôsledné otestovanie prihlášky zo strany vysokých škôl, použitie výmenných formátov.

Viac informácií: http://www.fem.uniag.sk/eunis/sk/dolezite-materialy/materialy/rok-2010

Fotodokumentácia: http://www.fem.uniag.sk/eunis/sk/albumy/pracovne-seminare-eunis-sk/2010/portal-vysokych-skol-a-suvisiace-projekty