Získali sme prvé miesto za najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku

24.05.2023

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov udelil jubilejnej monografii UNIVERSITAS TECHNICA IN ZVOLEN 1952 - 2022 v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2022 prvé miesto v kategórii Knihy o Slovensku.

Monografia bola spoločným dielom autorského kolektívu z Technickej univerzity vo Zvolene a bola vydaná k 260. výročiu vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 215. výročiu vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 70. výročiu založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene - OTVOR MONOGRAFIU.

Ďalším úspechom Technickej univerzity vo Zvolene v tejto kategórii je udelenie tretieho miesta knihe: DEJINY LESNÍCKEHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVA NA SLOVENSKU, autorom ktorej je bývalý absolvent TUZVO Viliam Štockmann. Autor sa dejinám lesníctva a ochrane prírody venuje zanietene celý svoj život.

Ocenenia boli odovzdané v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 27. apríla 2023.

-JL-

pridané: Ing. et Ing. Ján Lichý , Ph.D. 22.05.2023 08:45

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov udelil jubilejnej monografii UNIVERSITAS TECHNICA IN ZVOLEN 1952 - 2022 v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2022 prvé miesto v kategórii Knihy o Slovensku.
Monografia bola spoločným dielom autorského kolektívu z Technickej univerzity vo Zvolene a bola vydaná k 260. výročiu vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 215. výročiu vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 70. výročiu založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene - OTVOR MONOGRAFIU.

Ďalším úspechom Technickej univerzity vo Zvolene v tejto kategórii je udelenie tretieho miesta knihe: DEJINY LESNÍCKEHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVA NA SLOVENSKU, autorom ktorej je bývalý absolvent TUZVO Viliam Štockmann. Autor sa dejinám lesníctva a ochrane prírody venuje zanietene celý svoj život.

Ocenenia boli odovzdané v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 27. apríla 2023.

-JL-

Foto: Eva Fekiačová 

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/ziskali-sme-prve-miesto-za-najkrajsiu-knihu-propagacny-material-o-slovensku