Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií - 2. kolo prijímacieho konania na inžinierske štúdium

01.06.2020

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA vypísala 2. kolo prijímacieho konania na inžinierske štúdium.
Termín podania prihlášok je do 15.7.2020.

zdroj: Emília Pekarová, emilia.pekarova@feit.uniza.sk