Žilinská univerzita je prvou VŠ, ktorá prijala do svojho IS prihlášky z CEP

01.03.2011

Žilinská univerzita je prvou vysokou školou, ktorá prijala 25.2.2011 do svojho informačného systému prihlášky z centrálneho elektronického prihlasovania.

V systéme Žilinskej univerzity bolo doplnené aj párovanie zaslaných vytlačených prihlášok z centrálneho prihlasovania,  elektronické
prihlášky z centrálneho elektronického prihlasovania Žilinská univerzita akceptuje v plnom rozsahu.