Zahraničná návšteva z Iraku

09.04.2019

V dňoch 31.3.2019 – 4.4.2019 navštívila Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave zahraničná delegácia z Iraku zo Salahaddin University-Erbil - prof. Ahmed Anwar Amin Dezaye - rektor, Jawhar Fatih Saeed - prorektor, Vian Faruq Muhammad - riaditeľka univerzity, Mohamed Aziz Saeed - riaditeľ programu Erasmus+ a ďalší asistenti. Počas návštevy na našej univerzite absolvovali niekoľko pracovných stretnutí na jednotlivých fakultách a inštitúte  UCM v Trnave a rokovali i s vedením UCM v Trnave.  Návšteva bola realizovaná cez grantovú schému Erasmus+ KA 107 pod garanciou doc. Marwan Al-Absi, PhD. a  PhDr. Jozefa Lenča, PhD z našej univerzity. Okrem pracovných stretnutí realizovali zahraniční kolegovia aj prednášky pre študentov. Jednotlivé pracovné stretnutia umožnili nájsť spoločné oblasti záujmu a možnej kooperácie a vytvorili dobrú platformu na ďalšiu spoluprácu medzi našimi akademickými inštitúciami.
Na záver návštevy boli rokovania a pobyt kolegov z univerzity z irackeho Kurdistanu úspešne zavŕšené podpisom Memoranda o porozumení  medzi našimi inštitúciami. Dohodu podpísal rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc a prof. Ahmed Anwar Amin Dezaye, rektor Salahaddin University-Erbil.

Zdroj: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2083/

Fotogaléria k článku: