Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach - Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na štúdium

27.03.2020

Vážení uchádzači o vysokoškolské štúdium,

Vzhľadom na aktuálnu situáciu môžete prihlášku na štúdium podávať aj bez maturitného vysvedčenia, a to najlepšie elektronicky cez portál www.prihlaskavs.sk. Prihlášku a jej prílohy v listinnej podobe môžete doložiť poštou, alebo dodatočne až do septembra 2020.

Zdroj: https://vsbm.sk/