Virtuálny Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

20.01.2021

Milí stredoškoláci a priaznivci SvF UNIZA,

pozývame Vás na on-line DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať vo štvrtok 11. 2. 2021 od 10:00 hod. 
Pre prihlásenie sa k on-line programu budeme publikovať v predstihu link, vysielať budeme z audiovizuálneho laboratória fakulty FEIT.

Tešíme sa na Vás s pripraveným bohatým programom.

Zdroj: https://svf.uniza.sk/index.php/studenti/vseobecne-informacie2/oznamy/2567-virtualny-den-otvorenych-dveri