Vernisáž a výstava prác študentov FZKI

22.03.2011

Zelené oázy očami študentov FZKI

10. 3. 2011 v budove historickej Radnice na námestí SNP v Banskej Bystrici, za prítomnosti primátora mesta, riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta, prodekanky pre štúdium FZKI, pedagógov, doktorandov FZKI a pozvanej odbornej verejnosti, sa uskutočnila vernisáž prác študentov odboru Krajinná a záhradná architektúra FZKI SPU v Nitre.

Výstava s názvom „Zelené oázy očami študentov“, čo je 9 návrhov (6 pre lokalitu Kostiviarska, 3 pre Bánoš) z autorskej dielne 9 kolektívov končiacich študentov II. stupňa FZKI, na Radnici v BB potrvá do 20. marca 2011, potom bude inštalovaná trvalo v priestoroch ÚHA mesta BB.

Viac informácií o podujatí