V oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov Technická univerzita vo Zvolenie nestojí bokom

17.02.2020

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil 6. februára 2020 v Bratislave s ďalšími predstaviteľmi výskumných univerzít: Slovenskou technickou univerzitou, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline spoločne so Zväzom automobilového priemyslu SR založili nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov.
S iniciatívou spojiť päť výskumných univerzít Slovenska spolu so Zväzom automobilového priemyslu SR prišla Slovenská technická univerzita s cieľom realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov, a to najmä v automobilovom priemysle, keďže je tento dominantnou súčasťou priemyslu na Slovensku. Podľa slov dekana Strojníckej fakulty STU prof. Ľubomíra Šooša bude združenie vyvíjať a koordinovať vlastné vedeckovýskumné aktivity a zároveň bude mať ambíciu pôsobiť ako národný kontaktný bod a brána pri nadväzovaní a rozširovaní medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja nových technológií zhodnocovania odpadov.

-ĽB-

foto: STU

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/v-oblasti-recyklacie-zhodnocovania-odpadov-tuzvo-nestoji-bokom