V Košiciach sa bude na budúci týždeň konať po prvýkrát Deň ESA na Slovensku

09.03.2023

16. marca sa v Košiciach zídu viac ako dve stovky osobností z oblasti vesmírneho výskumu a vývoja. Medzi poprednými ľuďmi z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) prídu do metropoly východu aj kozmonauti, najznámejšia svetová „marsonautka“, vedci, či akademici.
Po prvýkrát v histórii sa totiž bude konať Deň ESA na Slovensku.

Slovensko sa vlani stalo pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). „Pre nás to znamená veľký potenciál zapájať sa do vesmírnych programov spolu s európskymi veľmocami z oblasti vesmírneho výskumu. Slovensko má významnú dlhodobú skúsenosť v tejto oblasti a určite máme čo ponúknuť aj v súčasnosti,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký. Dnes sa do vesmírnych aktivít na svetovej úrovni zapája približne 40 slovenských firiem. Vďaka pridruženému členstvu sa podľa šéfa rezortu školstva tento počet môže znásobiť.

Pri tejto príležitosti sa bude v dňoch 15. – 17. marca po prvýkrát v histórii konať Deň ESA
na Slovensku. V Košiciach sa zíde viac ako 200 odborníkov, vedcov a inovátorov nielen
zo Slovenska, ale aj priamo z ESA. Výber miesta podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo, Michala Fedáka, vraj nebol náhodný. „Veľa výskumu aj firiem je v Košiciach. Zároveň je tu najstaršie planetárium, je tu Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý sa už podieľa na tých aktivitách. Neďaleko máme Astronomický ústav SAV, ktorý je unikátnou infraštruktúrou, čo sa týka napríklad pozorovania Slnka.“

Okrem oficiálnej konferencie sa budú konať aj popularizačné podujatia. V rámci nich budú v piatok, 17.3. v Kulturparku diskutovať so žiakmi a verejnosťou dvaja kozmonauti, ktorí spolu leteli do vesmíru – Ivan Bella a Jean-Pierre Haigneré. Takisto sa verejnosti predstaví aj najznámejšia marsonautka Michaela Musilová a bývalá stážistka v ESA Nicole Majská.