V Indonézii podpísali memorandum

24.10.2011

Na oficiálnu návštevu Indonézie a Filipín, ktorá sa koná od 8. do 15. októbra, s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom vycestoval aj minister hospodárstva Juraj Miškov, poslanec NR SR a predseda Skupiny priateľstva s Indonézskou republikou Ľubomír Vážny, dve desiatky slovenských podnikateľov a zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Členom delegácie je aj rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

V utorok, 11. októbra, predstavitelia akciovej spoločnosti OSIVO Zvolen, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a indonézskej University Andalas podpísali Memorandum o spolupráci v programe pestovania pšeníc v Indonézii, v rámci ktorého sa budú riešiť problémy výberu odrôd, testovania adaptácie na pestovateľské podmienky, fenológie, kvality zrna, tolerancie proti biotickým a abiotickým faktorom prostredia, množenie a iné.

Slovenská poľnohospodárska univerzita zohráva funkciu nezávislej výskumnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorej úlohou je ponúknuť know-how a školenie odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, najmä čo sa týka pestovania špeciálnych druhov obilnín vhodných pre oblasť Indonézie.

Najvyšší indonézski predstavitelia označujú za jednu z priorít spoluprácu medzi vysokými školami, univerzitami a vedeckými inštitúciami a vyslovujú sa za intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti ekonomiky, poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti.