Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave má UNI VČELY... ubytovali sme ich na streche ďaleko od medveďa

29.06.2021

„Ak by včely vymizli z povrchu Zeme, človeku by zostali iba 4 roky života“

(Albert Einstein)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa už dávno pripojila k organizáciám a inštitúciám, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a životné prostredie a snaží sa správať spoločensky zodpovedne. Okrem činnosti Fakulty prírodných vied, ktorá priamo aj svojim odborným zameraním sa ochranou a obnovou životného prostredia zaoberá, univerzita sa snaží svojou činnosťou a pôsobením nezaťažovať environment, zároveň študenti a zamestnanci jej fakúlt organizujú rôzne aktivity (zber odpadkov, separovaný odpad, PR aktivity za čistejšie prostredie). V tejto oblasti máme i jednu novinku – chov UNI VČIEL vo včelnici na streche jednej zo svojich budov.

Na začiatku bol podnet rektora univerzity prof. Ing. Romana Boču, DrSc., ktorý získal pochopenie a podporu vo svojom okolí, a potom už to bolo rýchle – napísania zámeru chovu mestských/univerzitných včiel, obstaranie včelstva, nájdenie včelára, ktorý bude za chov a starostlivosť o včely zodpovedný, zaobstaranie materiálu, nájdenie vhodného miesta, príprava priestoru atď. O vybudovanie včelnice sa zaslúžil PhDr. Dušan Blahút, PhD., ktorý sa bude o naše včely aj starať.

Podľa odborníkov a vedcov v oblasti voľne žijúcich živočíchov sa včely pripojili k zoznamu ohrozených druhov živočíchov. Nedávne štúdie ukazujú dramatický pokles počtu včiel, Hlavným dôvodom ich zániku je nekontrolované používanie pesticídov, zmeny v používaní pôdy, odlesňovanie či nedostatok kvetov. Výskum OSN v roku 2016 dokázal, že vyše 40 percent bezstavcových opeľovačov - obzvlášť včiel a motýľov - čelí vyhynutiu.

„Výskum OSN dokázal, že až takmer polovica opeľovačov

zo sveta hmyzu čelí dnes vyhynutiu.“

Globálnej kríze opeľovačov však čelia aj iné živočíšne druhy, ako sú vtáky a netopiere. Včely opeľujú 70 zo 100 druhov plodín, ktoré zabezpečujú ľuďom až 90 percent všetkej potravy.
Bez VČIEL by nebol život.

     Zatiaľ máme na streche UCM 5 úľov, v každom úli jednu kráľovnú z ktorých jedna je uznávaná ako cisárovná Sofia-Mária Prvá. Pozitívne je, že v susedstve budov UCM sú zelené plochy, kde nájdu včielky svoje ciele na opeľovanie, nájdu nektár i peľ, ale univerzita im vytvorí aj ďalšie plochy a možnosti výsadbou zelene a kvetov vo svojom okolí. Taktiež majú včielky pekné priateľské zelené rastlinné a kvetinkové prostredia i na streche.

„Na Slovensku opeľujú včely až 73 % zo všetkých

rastlín, ktoré opeľuje hmyz.

Bez včiel by sa vytratilo aj ovocie a

 zelenina, ktoré sú dôležitou súčasťou stravy.“

Univerzita svojimi UNI VČELAMI prispeje k ochrane a záchrane ohrozeného druhu živočíchov, a podporí propagáciu chovu mestských včiel ako ďalšieho rozšírenia možností, ako včelám, a teda nám všetkým, pomôcť.

Cisárovná Sofia-Mária Prvá a jej armáda pracovníkov (ale i ochrankárov a nepracujúcich trúdov, ktoré nedostanú ani plat, ani odmeny a ani dôchodkové poistenie) robia mimoriadne užitočnú prácu. Na našej univerzite našli svoj nový domov a veríme, že do budúcnosti pribudnú i ďalšie včelstvá. Tešíme sa na prvé stáčanie medu - keď sa podarí, a budeme vidieť i prvé hmatateľné výsledky, nielen nás to poteší, ale i utvrdí v dobrom smerovaní toho, čo robíme.