Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala veľkonočnú zbierku trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi

28.03.2024

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odovzdala vo štvrtok 28. marca 2024 riaditeľovi neziskovej organizácie Oáza – Nádej pre nový život Petrovi Gombitovi približne 500 kilogramov trvanlivých potravín pre jej obyvateľov v Bernátovciach. Zbierka prebiehala od 11. do 25. marca 2024 na 17 zberných miestach na fakultách a pracoviskách univerzity v Košiciach.V priebehu dvoch týždňov sme vyzbierali približne 500 kilogramov trvanlivých potravín ako ryža, múka, cestoviny, koreniny, konzervy, dochucovadlá, káva, čaj, balené nápoje a iné požívatiny. V stredu 27. marca 2024 prebiehal zber čerstvých typicky veľkonočných potravín ako sú vajcia, údeniny a syry, ktoré si vyžadovali umiestnenie v chladiacom zariadení.

Za UPJŠ v Košiciach oficiálne odovzdala vyzbierané potraviny prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. v budove Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach: „Túto zbierku sme zorganizovali z dôvodu, že neustále pribudujú ľudia, ktorí ostali bez domova a čelia existenčným problémom. Sme veľmi radi, že sme mohli vyzbierané potraviny venovať zariadeniu neďaleko Košíc, v ktorom je poskytovaná pomoc ľuďom v núdzi. Práve obdobie veľkonočných sviatkov   je vhodné na to, aby sme pomohli a spríjemnili sviatky tým, ktorí to najviac potrebujú.  Do veľkonočnej zbierky sa zapojilo množstvo zamestnancov, ako aj študentov. Zabezpečili sme trvanlivé a čerstvé potraviny, ale aj sladkosti najmä pre deti z Oázy. Budeme veľmi radi,  ak spolupráca s neziskovou organizáciou v Bernátovciach bude pokračovať, už teraz máme niekoľko ďalších nápadov, ako by sme mohli pomôcť.“

Zamestnanci a študenti univerzity prispeli 332 baleniami rôznych cestovín, 178 konzervami, 108 kilogramami ryže, 77 kilogramami múky, takmer 50 kilogramami strukovín, 26 litrami oleja a ďalšími potravinami. Na veľkonočný stôl v Bernátovciach sa vďaka zbierke dostane takmer 6 kilogramov klobás a približne 12 kilogramov šunky. Okrem potravín sa vyzbierali aj kozmetické a hygienické potreby. „Práve obdobie sviatkov či už Vianoc, alebo Veľkej noci povzbudzuje ľudí urobiť niečo aj pre iných, pre tých, ktorí sú na tom horšie, slabšie, trpia nedostatkom jedla alebo nemajú kde bývať. Zo svojich skúseností môžem povedať, že nezištná pomoc druhým urobí krajší  a lepší život nielen tým, ktorým je pomoc venovaná, ale aj tým, ktorí túto pomoc poskytli. Veľmi ma potešilo, že sa univerzita rozhodla zorganizovať takúto zbierku. Pomáhať druhým by malo byť ľudské, humánne a kresťanské. V Oáze prebýva momentálne 350 ľudí. Potraviny zabezpečujeme z viacerých zdrojov, z vlastnej farmy, z obchodných reťazcov a prispievajú aj naši sponzori. Keď to všetko poskladáme, máme zabezpečenú stravu pre všetkých na celý rok,“ skonštatoval riaditeľ Oázy, rímskokatolícky kňaz a farár  Mgr. Peter Gombita, ktorý osobne prevzal vyzbierané potraviny na pôde UPJŠ.

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktuality/upjs-zorganizovala-velkonocnu-zbierku-trvanlivych-potravin-pre-ludi-v-nudzi/