Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na veľtrhu pracovných príležitostí Kariéra Expo

12.06.2022

Pracovný veľtrh Kariéra Expo v Košiciach ponúkol dňa 8. júna 2022 zaujímavé témy z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania, sebarozvoja a množstvo ďalších tém z oblasti kariérneho poradenstva. Na svoje si zaručene prišli nielen mladí absolventi, ale aj všetci nadšenci noviniek z pracovného prostredia. Regionálne podujatie bolo organizované s podporou Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny. Na veľtrhu príležitostí sa okrem našej univerzity prezentovalo takmer 50 zamestnávateľov a zúčastnilo sa ho niekoľko tisíc záujemcov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prezentovala návštevníkom rôznych vekových skupín možnosti štúdia a ďalšieho vzdelávania. Všeobecné informácie, ako i samotné skúsenosti so štúdiom poskytovali študenti UPJŠ Nikola Melikantová, Timotej Mikloš, Daša Popovičová a Tomáš Šefčík, ktorým za reprezentáciu univerzity vyjadrujeme poďakovanie.

Zdroj: https://www.upjs.sk/zo-zivota-upjs/27356/