Univerzita opäť praskala vo švíkoch

20.02.2019

Začiatok letného semestra sa na Prešovskej univerzite v Prešove (PU) už tradične spája s Dňom otvorených dverí. Tohtoročný siedmy ročník sa uskutočnil 13. februára a neostal návštevníkom nič dlžný.

Deň otvorených dverí na PU patrí medzi uchádzačmi o štúdium k obľúbeným podujatiam. Počas neho navštívi univerzitu v priemere dve až tritisíc stredoškolákov, ktorí môžu spoznávať vysokoškolské priestory, učebne, laboratória, možno i svojich budúcich spolužiakov a pedagógov, ale predovšetkým získať všetky informácie o štúdiu na jednom mieste. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy si Prešovská univerzita pre zvedavých návštevníkov pripravila bohatý program, spojený s predstavením fakúlt, celouniveritných pracovísk či študijných programov. Priestor na prezentáciu mali i študentské organizácie a univerzitné súbory.

Celodenný program prebiehal v Budove vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra 1 v čase od 8:00 hod do 13:00 hod. Kultúrny program začal o 9:00 hod. predstavením Vysokoškolského folklórneho súboru Torysa, po ňom nasledovalo vystúpenie miešaného speváckeho zboru Nostro canto a speváckeho zoskupenia Ukrajinské čaro. Ani tento rok nechýbala tradičná beseda s rektorom univerzity „Na slovíčko pán rektor“, ktorá sa uskutočnila o 10:30 hod.  Kultúrny program vyvrcholil geospelovou skupinou Anastasis.

V rámci univerzitného mestečka sa detailne odprezentovali aj jednotlivé fakulty, ktoré si pre svojich budúcich možných študentov opäť pripravili to najlepšie, čo ponúkajú. Filozofická fakulta, konkrétne Inštitút politológie realizoval kvíz o eurovoľbách s možnosťou získať hodnotné ceny. Ale taktiež modelového hodiny sociálno-psychologického výcviku, hodín tlmočenia, či testy jazykových a rečových schopností. Študenti mohli taktiež navštíviť „playroom“ na Fakulte humanitných a prírodných vied, zúčastniť sa prezentácie 3D technológie v geografickom výskume, objavovať svet pod mikroskopom a pozrieť si demonštračné fyzikálne experimenty. Pripravené boli i názorné ukážky didaktického využitia interaktívnej tabule. Fakulta športu aj tento rok počas DOD hľadala najväčšieho siláka či siláčku prostredníctvom merania sily stisku ruky na ručnom dynamometri. Záujemcovia si mohli vyskúšať aj koordináciu na balančných pomôckach, prípadne získať informácie o možnostiach diagnostiky športových predpokladov a športového výkonu. Uchádzači o štúdium na Fakulte zdravotníckych odborov mohli pracovať so simulačnými modelmi využívanými na počúvanie srdcových oziev, tlkotu srdca plodu, vyskúšať si meranie panvy alebo nosenie tehotenskej vesty. Nechýbali ani ukážky poskytovania prvej pomoci a poradenstvo v oblasti zápalu ďasien, zubného kazu, zubných erózií a pod. Gréckokatolícka teologická fakulta si pripravila ikonopiseckú dielňu, v ktorej prebiehala praktická ukážka písania ikony, ochutnávku liturgických matérií (víno a chlieb) a prehliadka elektronických náramkov pre odsúdených. Ochutnávku koliva zase ponúkla Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ktorá taktiež prezentovala svoje rozmanité študijné programy a vedeckú činnosť. Možnosť vyskúšať si rôzne zábavno-edukačné hry a aktivity mali uchádzači aj na Pedagogickej fakulte, rôzne manažérske hry spojené s kvízom v oblasti manažmentu a turizmu zase na Fakulte manažmentu.

Ďakujeme za Vašu návštevu.

Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/31810/