UMB je prvou slovenskou univerzitou s prestížnou značkou HRS4R

15.12.2018

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici sa stala prvou slovenskou univerzitou a 429. inštitúciou v Európskej únii, ktorá získala prestížnu značku. Ocenenie udeľuje Európska komisia tým inštitúciám, ktoré sa zaviazali implementovať a dlhodobo dodržiavať 40 princípov Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R) so značkou HR Excellence in Research. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

"Tento záväzok znamená začleniť zásady charty a kódexu do inštitucionálnych politík a stratégií manažmentu ľudských zdrojov s cieľom propagovať organizáciu ako pracovisko, ktoré poskytuje tvorivým pracovníkom atraktívnu kariéru a kvalitné zamestnanecké a pracovné podmienky. Európska komisia podmieňuje získanie tejto značky s možnosťou uchádzania sa o financovanie v rámci európskych finančných programov, najmä Horizont 2020 a Horizont Europa," priblížila Straková.

"UMB prihlásením sa k HRS4R jasne deklarovala svoje odhodlanie pridať sa k európskym univerzitám, ktoré si ctia princípy podpory ich tvorivých zamestnancov, ako i princípy etického prístupu vo všetkých univerzitných stratégiách a procesoch," zdôraznila Alexandra Bitušíková, prorektorka pre vedu a výskum banskobystrickej univerzity.

Podľa nej prihlásenie sa k stratégii HRS4R je dobrovoľné a znakom transparentnosti, pretože umožňuje Európskej komisii i verejnosti sledovať kroky, ktoré inštitúcia so značkou HR Excellence in Research podniká v časovom slede dvoch a následne každých štyroch rokov.

UMB začala pracovať na stratégii HRS4R v januári 2017.

Zdroj: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/umb-je-prvou-slovenskou-univerzitou-s-pr/46268-clanok.html