Trnavská univerzita splnila kritériá výskumnej univerzity

02.08.2019

Pre udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ je rozhodujúci číselne vyjadrený profil kvality výskumnej činnosti vysokej školy (viac ako 3,46) a počet oblastí výskumu, v ktorých sa uskutočnilo hodnotenie tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (najmenej tri rôzne oblasti).

Trnavská univerzita tieto kritériá splnila a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR jej udelí oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“.

„Dosiahnutie kritérií nie je len značkou kvality univerzity ale predovšetkým výsledkom dlhodobej a systematickej práce našich výskumných pracovníkov," dopĺňa rektor Marek Šmid.

Dočasné kritériá pre udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom o vysokých školách. Kritériá zohľadňujú hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl v rámci poslednej komplexnej akreditácie uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 a kritériá zo 4. apríla 2013 v znení opravy zo 14. apríla 2014 a neskorších doplnení. 

Zdroj: https://www.truni.sk/trnavska-univerzita-splnila-kriteria-vyskumnej-univerzity