Trh práce a stáží 2010

25.02.2010

Americká obchodná komora v SR Vás pozýva na jedenasty ročník podujatia

“Trh práce a stáží 2010“,

ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2010 od 9:00 do 16:30 hod. v Košiciach, v hoteli Double Tree by Hilton, Hlavná 1.

Účelom tohto podujatia je pomôcť vysokoškolským študentom a absolventom získať prehľad o prosperujúcich spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku a pokúsiť sa nadviazať prvé kontakty.

Toto jednodňové podujatie bude zamerané predovšetkým na oblasť ponuky pracovných miest pre študentov vysokých škôl a čerstvých absolventov. Ďalej poskytuje možnosť získať informácie o dopyte na pracovnom trhu, ktoré ponúkajú Slovenské a zahraničné firmy.

Počas celého dňa sa študenti môžu zoznámiť s činnosťou a firemnou kultúrou jednotlivých spoločností, nadviazať prvé kontakty so zamestnancami divízií ľudských zdrojov a taktiež si vyskúšať svoje schopnosti pri krátkych pohovoroch. Trh práce a stáží znamená tiež obohatenie pre spoločnosti, ktoré majú záujem o perspektívnych a iniciatívnych zamestnancov.

Na podujatie sa netreba registrovať a vstup pre záujemcov je zdarma.

Viac informácií nájdete na www.amcham-jobfair.sk alebo na www.amcham.sk.