Svet kovačického insitného umenia

18.08.2019

V galérii banskobystrickej Historickej radnice bola v dňoch 29. júla – 11. augusta 2019 nainštalovaná vzácna výstava obrazov insitných umelcov zo Srbska. Výstavu slávnostne otvorila prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Insitné umenie kovačických a padinských maliarov sa uchováva už takmer 70 rokov. Zastrešujú ho Galéria insitného umenia, Dom Martina Jonáša, Galéria Babka a iné menšie organizácie a združenia. Na mape svetového insitného umenia majú tieto inštitúcie, umelci a ich diela veľmi významné a uznávané miesto. Svedčia o tom nielen renomovaní umelci Martin Jonáš, Zuzana Chalupová, Ján Husárik a Ján Kňazovic, ktorí kovačickú školu insitného umenia preslávili vo svete, ale aj ďalší maliari, ktorých od 30. rokov 20. storočia doposiaľ bolo v Padine a Kovačici spolu 63.

Výber z diela, presnejšie expozíciu 40 obrazov, do Banskej Bystrice prinieslo združenia Naiva Art Kult z Kovačice pod vedením predsedu Nedeljka Boškova. Výstava sa uskutočnila ako výsledok spolupráce s Metodickým centrom pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Kurátorka výstavy Mária Raspírová pri tejto príležitosti povedala, že expozícia zúročuje tri výstavy v jednej – Štyria velikáni kovačickej insity, Slovensko-srbské priateľstvo a Súčasní umelci kovačickej školy insitného umenia. Tiež vyzdvihla, že je táto výstava špecifická tým, že prináša niektoré diela majstrov, ktoré doposiaľ ešte neboli vystavené, lebo sú zo súkromných zbierok ich rodín, resp. zberateľov.

O fenoméne insitného umenia na vernisáži hovorila etnologička PhDr. Zuzana Drugová. Svojou prítomnosťou podujatie poctili doc. Katarína Chovancová, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB a doc. Katarína Čižmárová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica.

Vzácni hostia na vernisáži boli aj maliari Štefan Varga, Ján Žolnaj a Biserka Petrášová, ktorí prítomným porozprávali o svojej tvorbe, inšpirácii, rodisku a vzťahu ku Slovensku, ku svojej pravlasti. O kultúrny program sa postarali Katarína Mosnáková-Bagľašová a Ondrej Druga.

Výstava sa presúva do Zvolena, do starej radnice na námestí SNP, kde bude verejnosti sprístupnená od 3. do 27. septembra 2019.

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk.

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/svet-kovacickeho-insitneho-umenia.html