Študentské dni nitrianskych univerzít 2011

04.11.2011

V dňoch 7. až 25. novembra 2011 sa v Nitre uskutoční už X. ročník Študentských dní nitrianskych univerzít. Ide o súbor spoločenských, kultúrnych a športových podujatí študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Opätovne sú plánované najmä tie podujatia, ktoré sa stretli s veľkým záujmom študentov a obyvateľov mesta Nitra: umelecké koncerty, divadelné a filmové predstavenia, milkfest, bierfest, exhibičný hokejový zápas UKF a SPU, jesenný beh Nitrou a iné. Rektor UKF v rámci študentských dní prijme a odmení študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena našej univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu a kultúry. Vrcholovým podujatím študentských dní bude študentský Univerzitný imatrikulačný ples UKF v Nitre, ktorý sa bude opätovne konať vo výstavnom areáli Agrokomplexu.