Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach - 2. kolo podávania prihlášok na doktorandské štúdium

04.07.2018

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach vypísala 2. kolo podávania prihlášok na doktorandské štúdium. Prihlášky na doktorandské štúdium - II. kolo je možné podávať do 17.8.2018.

Zdroj: http://www.sjf.tuke.sk/