Stratégia internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030

10.12.2021

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 8. 12. 2021 Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 na základe Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Stratégia poskytuje strednodobú koncepciu pre rozvoj internacionalizácie vysokého školstva ako efektívneho nástroja na zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumného prostredia na vysokých školách v SR do roku 2030. Zameriava sa na zvýšenie dostupnosti medzinárodnej skúsenosti počas štúdia na vysokej škole a modernizáciu vysokoškolského vzdelávania v kontexte internacionalizácie.