Štipendium Martina Filka pokračuje. Požiadať oň možno do 3. mája

24.03.2022

Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú už prijatí, sa opäť môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka. Ide o grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe, ktorý pokračuje aj v roku 2022. Termín na podanie žiadosti je do 3. mája 2022.

Podmienkou je, aby vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc.

Štipendium je možné získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu odpracovať tri roky v štátnej správe.

V tomto roku sa výber uskutočňuje na 28 možných pozícií v ministerských analytických centrách a inštitútoch, na Úrade vlády SR a na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Podrobnejšie informácie, vrátane vzoru žiadosti, nájdu uchádzači na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2022/