Štipendiá pre "Master study" cez program Erasmus MUNDUS

16.03.2010

Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre vzdelávanie a kultúru a Výkonná agentúra pre implementáciu programu Erasmus MUNDUS pozývajú študentov európskych univerzít absolvovať inžinierske štúdium cez program Erasmus MUNDUS, ktorý bol doteraz dostupný iba pre študentov z krajín tretieho sveta. V roku 2010/2011 poskytne program 900 štipendií.
Kompletný zoznam 116 spoločných študijných programov, z ktorých si môže študent vybrať je dostupný na adrese http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
Uchádzači sa prihlasujú priamo cez web stránku patričného spoločného študijného programu. Uzávierky podávania prihlášok sa pohybujú od apríla do polovce mája.
Materiál EU k horeuvedenej ponuke.

Informácie o ďalších uzávierkách.

 Autor: Mgr. T. Žemberyová