Štátny tajomník Michal Fedák prijal veľvyslanca Tuniskej republiky, J.E. Abdelkarima Hermi

27.05.2023

Na bilaterálnom stretnutí rokovali o aktuálnom stave vysokého školstva na Slovensku a o aktuálnych legislatívnych zmenách za účelom rozvoja a podpory internacionalizácie vysokého školstva – aj vo vzťahu k zahraničným študentom a študentkám na Slovensku.

V rámci Národného štipendijného programu www.stipendia.sk, funguje obojstranná možnosť poskytnutia štipendií. Slovenskí štipendisti ich môžu poberať v Tunisku a tuniskí zase u nás. Študenti a výskumní pracovníci z Tuniskej republiky môžu za účelom štipendijného pobytu na Slovensku využívať aj ďalšie schémy, ako sú napr. Erasmus+, Horizont Európa a pod.

Pod gesciou Úradu vlády SR bola aktuálne spustená  výzva „Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)“, ktorej cieľom je  prilákať a podporiť študentov a študentky zo zahraničia, podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež vytvoriť medzinárodne porovnateľné prostredie pre najlepších vedcov a vedkyne. Rezort školstva spustil aj štipendijnú schému pre talentovaných zahraničných študentov a študentky na celé bakalárske štúdium na Slovensku.

Záujem o spoluprácu je na úrovni vysokých škôl oboch krajín, preferované sú technické a prírodné vedy, poľnohospodárstvo, zelená ekonomika, oblasť dopravy, zdravia a pod.

Tuniská strana zároveň komunikovala svoj záujem o podpis oficiálneho zmluvného dokumentu na úrovni ministerstiev školstva oboch krajín.