Štátny tajomník M. Fedák prijal zástupcu Švajčiarskej konfederácie

10.01.2023

Spolupráca v oblasti vedy aj východiská pre rozvoj internacionalizácie vysokého školstva. To boli témy rokovania medzi štátnym tajomníkom pre vedu, výskum a vysoké školy Michalom Fedákom a zástupcom veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie a vedúceho Kancelárie Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Bratislave a Prahe Jürgom Schneiderom.

Spoločne diskutovali o možnostiach  vedeckej spolupráce medzi Švajčiarskom a Slovenskom a jej podpory z pripravovaného nového programového obdobia Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Švajčiarom sa slovenskí vedci osvedčili

Švajčiarska strana deklarovala záujem spolupracovať najmä v oblastiach vedeckej mobility, čím sa nadviaže na úspešne implementovaný štipendijný program Sciex z predchádzajúceho obdobia (https://www.sciex.saia.sk/), taktiež v rámci významných výskumných infraštruktúr a tiež v oblasti multilaterálnych výskumných spoluprác.

Štátny tajomník Fedák tiež ocenil, že všetky tri uvedené oblasti umožnia napĺňať záujmy a ciele Slovenska, ktoré sú deklarované v „Stratégii internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030“, alebo v stratégii „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.