Spolupráca s College of Management and Economics, Tianjin University

21.05.2010
Za účasti predstaviteľov Tianjin University a zástupcov Konfuciovho inštitútu v Bratislave podpísali rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a dekan College of Management and Economics, Tianjin University Prof. He Zhen, memorandum o porozumení.

Predmetom dohody medzi EU v Bratislave a College of Management and Economics, Tianjin University je vzájomná spolupráca pri výmenných pobytoch študentov, učiteľov a doktorandov, výmena vedeckých informácií, výmena skúseností z oblasti nových výučbových metód, výmena vedeckých publikácií, organizácia bilaterálnych sympózií, konferencií a ďalšie aktivity.
18.05.2010