Spoločné memorandum o porozumení o stredoeurópskej spolupráci vo vzdelávaní a odbornej príprave (CECE)

08.03.2023

Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko podpísali nové „Spoločné memorandum o porozumení o stredoeurópskej spolupráci vo vzdelávaní a odbornej príprave (CECE)“ s cieľom rozšíriť svoju úspešnú spoluprácu trvajúcu od roku 1997. Podpis sa uskutočnil 7. marca na okraj Rady pre vzdelávanie v Bruseli.

CECE podporuje regionálnu spoluprácu a výmenu osvedčených postupov medzi zúčastnenými vzdelávacími systémami. Vzdelanie je najlepšou investíciou do budúcnosti regiónu. Malo by umožňovať mladým ľuďom zúčastňovať sa na spoločenskom a hospodárskom živote, zapájať sa a pomáhať formovať budúcnosť regiónu a Európy založenej na demokracii, solidarite a inklúzii.

Regionálna spolupráca medzi piatimi krajinami zohráva dôležitú úlohu pri spoločnom napredovaní, najmä v kontexte súčasných výziev a kríz v Európe.

Neformálne predsedníctvo regionálnej iniciatívy v roku 2023 prevezme Rakúsko, ktoré pozve partnerské krajiny na jesenné stretnutie na úrovni generálnych riaditeľov vo Viedni.