Slávnostné potvrdenie ukončenia komplexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

06.03.2009

Podpredseda vlády a minister  školstva SR Ján Mikolaj včera odovzdal rektorovi Emilovi Pilipčincovi na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (UVL) dekrét, ktorý potvrdzuje jej začlenenie medzi univerzitné školy.

Hodnotiaca správa Akreditačnej komisie ju takto zaradila po ukončení komplexnej akreditácie ako prvú verejnú vysokú školu. Ako uviedol podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, komplexná akreditácia sa pre UVL skončila s „vynikajúcimi výsledkami.“ Vyslovil presvedčenie, že UVL  „je  dobrým príkladom pre celé slovenské vysoké školstvo“.

UVL  napĺňa svoje poslanie v systéme vysokých škôl v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách predovšetkým tým, že vychováva odborníkov s najvyšším vzdelaním v oblasti veterinárskej medicíny, v oblasti hygieny potravín a životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia a s dôrazom na zdravotnú a hygienickú bezpečnosť potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Zároveň prispieva k prevencii a liečbe ochorení všetkých druhov zvierat , ako aj pri ochrane verejného zdravia.

UVL rozvíja medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu podporovaním spoločných projektov s vysokými školami  a inými inštitúciami v zahraničí, mobilitou zamestnancov a študentov a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní. UVL zabezpečuje vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.  

 

Zdroj: minedu.sk