Rozvoj spolupráce s Coventry University

14.03.2019

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave13. marca 2019 prijal hostí z Britskej ambasády a zástupcov Coventry University. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie možností spolupráce na spoločných vedecko-výskumných a inovačných aktivitách. Účastníci stretnutia sa po vzájomnom predstavení zástupcov Trnavskej univerzity a Coventry University venovali najmä témam spoločných výskumných projektov, študentských a učiteľských mobilít, možností PhD. štúdia a otázkam spolupráce po Brexite.

Zdroj: https://www.truni.sk/rozvoj-spoluprace-s-coventry-university