Rozšírenie medzinárodnej nominácie Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva na zozname UNESCO

14.12.2021

Medzinárodná nominácia Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva bola úspešne rozšírená o ďalších 6 krajín. Slovensko je jednou z nich. Dnes, 14. 12. 2021 popoludní, o tom rozhodli členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na svojom 16. zasadnutí. K doterajším 18 krajinám, ktoré sú súčasťou už existujúcej nominácie z celého sveta, sa tak pridáva Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko, Poľsko i Slovensko. Vzhľadom na počet zúčastnených krajín (24) ide zatiaľ o najväčšiu nomináciu v Reprezentatívnom zozname NKD ľudstva.

Nominácia zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Poukazuje na to, že UNESCO Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 podporuje spoločnú ochranu prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva presahujúcich jazykové a štátne hranice, čím podporuje dialóg a porozumenie.

Za vypracovaním nominácie za Slovenskú republiku stojí tím zložený z pracovníkov a pracovníčok Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, Ministerstva kultúry SR a v neposlednom rade komunita sokoliarov a sokoliarok zo Slovenskej republiky.

Zasadnutie Medzivládneho výboru sa uskutočňuje v dňoch 13. – 18. 12. 2021 a vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebieha výhradne online. Rozhoduje sa na ňom o 48 nomináciách z celého sveta, ktoré sa uchádzajú o zápis do Reprezentatívneho zoznamu ľudstva. Slovensko na zasadnutí reprezentuje Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUKu, expertka na nehmotné kultúrne dedičstvo a členka Hodnotiaceho orgánu UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva pre obdobie 2019 – 2022, pričom pre cyklus 2021 bola zvolená za jeho predsedníčku.

Sokoliarstvo sa tak stalo ôsmym prvkom, ktorý má Slovenská republika zapísaný na zozname UNESCO.

Viac o slovenskom Sokoliarstve zapísanom v Reprezentatívnom zozname Slovenska tu: https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/sokoliarstvo/

V tomto roku sa malo rozhodovať aj o ďalšej medzinárodnej nominácií, ktorej súčasťou je Slovenská Republika a tou sú Tradície spojené s chovom koní plemena lipican, no vzhľadom k veľkému množstvu predložených nominácií sa hodnotenie tohto prvku presunulo na nasledujúci rok. https://www.ludovakultura.sk/lipican-ako-sucast-nkd-unesco/

V zozname UNESCO má Slovensko okrem Sokoliarstva zapísaných týchto 7 prvkov: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015), spoločne s Českou Republikou Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016), Horehronský viachlasný spev (2017), Modrotlač (2018) zapísaná spoločne s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou a Nemeckom a Drotárstvo (2019).
 

Zdroj: https://www.ludovakultura.sk/rozsirenie-medzinarodnej-nominacie-sokoliarstvo-zive-dedicstvo-ludstva-na-zozname-unesco/