Róbert Zsembera: Slovenská technická univerzita v Bratislave finalizuje najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska

29.03.2024

Projekt ACCORD zlepší univerzitné kapacity a kompetencie vo výskume a vývoji. Celkové finančné výdavky projektu siahajú až k 130 miliónom eur. Za účelom lepšieho a efektívneho naplnenia cieľov sa projekt ACCORD realizuje v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave.

Cieľom projektu, ktorý je financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, je taktiež posilniť konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore. Poskytovateľom projektu je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

„Úspešné ukončenie projektu ACCORD bolo v záujme nielen oboch univerzít, ale aj nás ako súčasného vedenia rezortu školstva. Ide o najväčší akademický investičný projekt od vzniku republiky, ktorým zvýšime účasť Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave na spoločnom výskume smerom k potenciálnym výskumným partnerom,“ uviedol k ACCORDu štátny tajomník Róbert Zsembera.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave má na medzinárodnej úrovni uzatvorených vyše 100 dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne zabezpečuje výmenné a študijné pobyty pre viac ako 500 študentiek a študentov.

Absolventi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce. Aktuálne študuje na 7 fakultách univerzity a univerzitnom ústave viac ako 10 a pol tisíca študentov.

„Úspechy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sú prínosom nielen pre univerzitu, ale aj pre celú našu spoločnosť. Jedným z dôkazov o tom je aj zapojenie sa univerzity do Európskej aliancie univerzít spájajúcej spoločnosť a technológie (EULiST). Cieľom aliancie je urobiť Európu hmatateľnou pre všetkých členov univerzít a študentov. Univerzita bola taktiež úspešná vo výzve rezortu školstva na projekt konzorcia s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Takmer 50 miliónov eur by malo vytvorením konzorcia smerovať na prepojenie procesov vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou so silným medzinárodným aspektom,“ povedal po návšteve univerzity Róbert Zsembera.

„Vysoko oceňujem podporu súčasného vedenia ministerstva školstva pri úspešnom ukončení veľkého investičného projektu ACCORD, vďaka ktorému Slovenská technická univerzita spolu s Univerzitou Komenského výrazne zmodernizovali a dobudovali svoje priestory a pracoviská. Ďalší kvalitatívny progres nám nepochybne prinesie aj spoločný projekt konzorcia s Ekonomickou univerzitou, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší a získal najvyššiu podporu. Vítam tiež legislatívne zámery ministerstva, ktoré by mali smerovať k posilneniu pozície univerzít, ich infraštruktúry a autonómnosti v rozhodovaní. Pomohlo by nám aj zjednodušenie procesov pri kreovaní orgánov univerzity,“ konštatoval rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík.