Róbert Dobrovodský z právnickej fakulty sa stal verejným ochrancom práv

09.11.2022

Doc. Róbert Dobrovodský, PhD., LLM sa stal novým verejným ochrancom práv. Ombudsmana dnes (9.11.2022) zvolila Národná rada 81 hlasmi.

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky. Poslaním tejto inštitúcie je chrániť základné práva a slobody občanov a občianok pred orgánmi verejnej správy, teda napríklad úradmi, zdravotnou či Sociálnou poisťovňou.

Úlohou ombudsmana je upozorňovať na porušovanie práv a žiadať o nápravu. Verejný ochranca práv nemá oprávnenia meniť rozhodnutia dotknutých orgánov, ale využitím mäkkej sily a predložením argumentov presvedčiť o prijatí odporúčaní, ktoré navrhuje s cieľom dosiahnuť nápravu situácie, v ktorej dochádza k porušeniu práv.

Kto je Róbert Dobrovodský
Doc. Róbert Dobrovodský, PhD., LLM pôsobí na katedre občianskeho a obchodného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2005 získal Cenu Karola Planka za publikačnú činnosť a v roku 2020 Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti. Odborne sa okrem iného venuje témam ako ochrana spotrebiteľa, európske súkromné právo alebo rodinné právo. Má skúsenosti ako národný expert Expertnej skupiny pre práva dieťaťa (Expert group on the rights of the child) Európskej komisie v Bruseli. Je členom Rady kvality Právnickej fakulty TU v Trnave. Venoval sa bezplatnému právnemu poradenstvu pre študentov. Nášmu portálu truni.sk poskytol rozhovor o cybergroomingu. 

Ako píše denník Postoj, "pred šiestimi rokmi sa napríklad aktívne zapojil do prípadu šesťročného Marca, ktorého úradník násilne odobral uprostred hodiny v škole pred ostatnými spolužiakmi. Riešil však aj prípady týraných detí, ako aj medializovanú kauzu Lucky, ktorú na smrť utýral jej otčim. Dobrovodský pôsobil aj v Európskej komisii ako národný expert pre európske rodinné právo a participoval i pri jeho slovenskej reforme.Rovnako sa podieľal na príprave novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý bol spojený so zavedením povinného zverejňovania zmlúv. Je aj členom odbornej skupiny pre verejné obstarávanie a súčasťou legislatívnej rady vlády."

Zdroj: https://www.truni.sk/news/robert-dobrovodsky-z-pravnickej-fakulty-sa-stal-verejnym-ochrancom-prav