Rada EÚ v Bruseli diskutovala o európskych hodnotách v športe v kontexte vojny na Ukrajine

06.04.2022

Podpora európskych hodnôt prostredníctvom športu, udržateľný rozvoj v športe a opatrenia na zlepšenie zastúpenia žien v riadení športu. To boli hlavné body na programe zasadnutia Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v časti šport, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. apríla 2022 v Luxembursku. Slovensko na podujatí reprezentoval štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

Rada Európskej únie pod vedením francúzskeho predsedníctva prijala závery Rady o športovej a pohybovej aktivite, ako sľubnom faktore, ktorý môže prispieť k zmene správania a dosiahnutiu udržateľného rozvoja, a tiež diskutovala o podpore európskych hodnôt cez šport v kontexte vojny na Ukrajine.

Ministri si vypočuli svedectvo ukrajinského ministra pre šport a mládež Vadyma Huttsaita, ktorý sa pripojil k Rade prostredníctvom videokonferencie. Hovoril o športovcoch, ktorí sa pripojili k ozbrojeným silám, ako mnohí z nich prišli o život. Hovoril aj o zničenej športovej infraštruktúre, o kľúčovom postavení medzinárodného olympijského výboru a medzinárodných športových federácií. Zároveň poďakoval za ich podporu a znemožnenie účasti ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných športových podujatiach. Taktiež požiadal o pomoc pre ukrajinských športovcov a poďakoval tým, ktorí ich už prijali a zaradili do športových klubov. Ministri jednohlasne vyjadrili podporu Ukrajine a diskutovali o podpore a ochrane európskych hodnôt, ako sú rešpektovanie ľudských práv, sloboda, ľudská dôstojnosť, demokracia, rovnosť, solidarita, ktoré je dnes viac ako inokedy potrebné podporovať a brániť nielen v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej.

„Za veľmi dôležitú považujem solidaritu s ukrajinskými športovcami a konkrétnu pomoc, aby deti a mládež mohli pokračovať v športe v krajinách, kde sa momentálne nachádzajú po nútenom odchode z vlasti,“ vysvetlil Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport. „Šport je dôležitým nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné podporiť základné európske hodnoty a vyjadriť postoj k ich porušovaniu. Spoločná reakcia členských krajín a športových organizácií k tejto bezprecedentnej situácii, ktorá prispela k izolácii športovej reprezentácie Ruska a Bieloruska, bola správnym riešením,“ dopĺňa Husár.

Na záver zasadnutia delegácia Českej republiky predstavila priority predsedníctva v Rade EÚ od 1. júla 2022 v športe, medzi ktoré patria udržateľná a dostupná športová infraštruktúra a podpora európskych hodnôt v športe prostredníctvom športovcov ako vzorov pre mládež.