Prvý ročník Dňa ESA na Slovensku sa koná v Košiciach

16.03.2023

Aktivity úspešných slovenských firiem venujúcich sa rôznym oblastiam vesmírneho sektora, od hardvérových komponentov po softvérové riešenia využívajúce satelitné dáta, výmena informácií aj slávnostné odovzdávanie cien. To všetko bolo súčasťou vyvrcholenia podujatia „Deň ESA na Slovensku“. Ten sa koná po prvýkrát v histórii v rámci pridruženého členstva v ESA (European Space Agency) od 15. – 17. marca v Košiciach.

Podujatie slávnostne otvoril minister školstva Ján Horecký spolu s generálnym riaditeľom ESA Josefom Aschbacherom. „Slovensko má vo svete mapu historických úspechov vo vesmíre, či už hovoríme o Vladimírovi Remekovi, generálovi Ivanovi Bellovi, alebo o astrobiologičke a riaditeľke simulovaných marťanských a mesačných misií Michaele Musillovej. Nechceme byť len montážnou krajinou, ale chceme byť platnými a plnohodnotnými členmi ESA, máme čo ponúknuť svetovej špičke,“ priblížil šéf rezortu školstva Ján Horecký.

Pridružené členstvo prináša nové povinnosti, úlohy a príležitosti pre vznikajúci slovenský vesmírny priemysel. Očakáva sa, že v najbližších rokoch sa do vesmírneho sektora zapojí viac spoločností. „Účasť Slovenska v programe ESA ScaleUp podporí komercializáciu poskytovaním služieb podnikovej inkubácie a akcelerácie, duševného vlastníctva a transferu technológií novým spoločnostiam a zároveň zabezpečí, aby sa nápady rozšírili na nových trhoch a prilákali súkromné a inštitucionálne investície. Prístup ku kapitálu a rýchle inovácie si vyžadujú aj talenty. Európa, počnúc Slovenskom, nemá núdzu o talenty,“ vyzdvihol vo videopríhovore Aschbacher.

Následne pokračovala panelová diskusia, na ktorej si cenné informácie vymenili nielen zamestnanci ESA a Slovenskej vesmírnej kancelárie, ale aj známi vedci, akademici, astronauti a tvorcovia prvých dvoch slovenských satelitov  - skCUBE a GRBAlpha, Jakub Kapuš, Norbert Werner a Miroslav Šmelko.

Zaujímavým momentom bolo aj prvé spoločné stretnutie po 24 rokoch od letu v kozme Ivana Bellu, slovenského kozmonauta s jeho francúzskym kolegom, palubným inžinierom Jean-Pierre Haignereé-om, s ktorým zdieľali spoločnú kabínu na Sojuz TM-29.

Slávnostným bodom programu bolo zas odovzdanie ocenení, ktoré na návrh ministra školstva získali:

Generál Ivan Bella – za prínos k rozvoju kozmonautiky na Slovensku
Inžinier Ján Baláž – za prínos k rozvoju vesmírnych technológií na Slovensku
Profesora Karela Kudelu in memoriam – za prínos k rozvoju vesmírneho výskumu na Slovensku.
Podujatie bude pokračovať aj v piatok 17. marca popularizačným dňom určeným žiakom, študentom a fanúšikom vesmíru. Tešiť sa môžu na verejnú diskusiu Ivana Bella a Jean-Pierre Haigneré-a na tému spoločnej cesty do vesmíru. Rovnako na poznatky a zaujímavosti
zo života slovenskej najznámejšej marsonautky, veliteľky niekoľkých desiatok simulačných misií NASA a astrobiologičky Michaela Musilovej. Študentov môže svojimi skúsenosťami inšpirovať aj bývalá stážistka ESA Nicole Majská. Medzi jednotlivými diskusiami bude aj autogramiáda či interaktívny kvíz.

Podujatie je organizované spoločne so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)  v rámci XVI. ročníka platformy „Fórum inžinierov a technikov Slovenska“ (FITS). Na prípravách sa podieľala Slovenská vesmírna kancelária spolu s priemyselnou zložkou pôsobiacou v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).