Prvá univerzitná škôlka na Slovensku STUBAčik má nové ihrisko

08.09.2022

Materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave STUBAčik, prvá univerzitná škôlka na Slovensku, má nové detské ihrisko. Symbolickým prestrihnutím pásky ho v stredu 7. septembra otvorili prorektor STU Ján Híveš a starostka mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

Nové detské ihrisko, ktoré stojí pri sídle škôlky v budove študentského domova J. Hronca, dal vybudovať a spravuje Rektorát STU. Slúžiť bude nielen deťom zo STUBAčika, ale aj z neďalekej MŠ a popoludní aj verejnosti.

„Som veľmi rád, že náš STUBAčik je konečne úplný a deti, ktoré škôlku navštevujú, majú pekné a útulné ihrisko na aktivity vonku. Sme vďační mestskej časti Staré Mesto i spoločnosti YIT, ktoré nám pomohli pri jeho výstavbe,“ povedal pri slávnostnom otvorení prorektor STU Ján Híveš, ktorý spolu s docentom Ladislavom Štibrányim stál pri zrode myšlienky prvej univerzitne materskej školy na Slovensku a pri jej uskutočnení.

Model univerzitnej materskej škôlky, s ktorým prišla STU, je podľa starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej inšpiratívny aj pre ďalšie sektory. „Je veľkou pomocou pre samosprávu, pretože každá trieda a každé jedno miesto v škôlke pomáha riešiť situáciu aj nám,“ dodala.

Ihrisko postavili ho za šesť týždňov na pozemku, ktorý za symbolické euro prenajala STUBAčiku mestská časť Staré Mesto. Na ploche 170 metrov štvorcových je štrková a trávnatá plocha spolu s certifikovanými hracími prvkami – zostavou so šmykľavkou, dvojitou hojdačkou i hrazdou, balančnou kladinou a hracím stolom. Trávnatá plocha má zavlažovací systém, ihrisko bude pod dohľadom kamier a večer sa bude zamykať. Celkové náklady vo výške 27 tisíc eur financovala STU.

Súkromnú materskú školu STUBAčik zriadila STU so zámerom prevádzkovať škôlku pre deti svojich študentov a zamestnancov. K 1. septembru 2020 bola zaradená Rozhodnutím MŠVVaŠ SR do siete škôl a školských zariadení SR, v prevádzke je od 7. septembra 2020. Navštevuje ju 22 detí vo veku od 2,5 do 5 rokov. Materská škola má vypracovaný Školský vzdelávací program Malí vedci, ktorého zámerom je rozvíjať u detí prírodovedné poznávanie s riešením technických úloh, environmentálne cítenie a utvárať národné povedomie prostredníctvom ľudových tradícií regiónu. Pre deti sú v materskej škole vytvorené centrá aktivít, v ktorých si rozvíjajú kognitívnu gramotnosť, tvorivé – konštruktívne myslenie, interpersonálne a intrapersonálne zručnosti, komunikačné schopnosti.