Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch

06.04.2018

 
Vážení záujemcovia o štúdium na IFBLR,

dávame vám do pozornosti prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium, ktorý sa uskutoční 8. júna 2018. Tento kurz je určený pre záujemcov o štúdium študijných programov fyzioterapia a rádiologická technika.

Viac informácií nájdete v priloženom odkaze http://ifblr.ucm.sk/sk/pripravny-kurz/

Tešíme sa na vás !  

Zrdoj: http://ifblr.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/