Prípravný kurz kresby a dizajnu

17.09.2019

Katedra dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach organizuje každoročne v novembri Prípravný kurz kresby a dizajnu pre záujemcov o štúdium, zameraný na rozvoj kresliarskej zručnosti, výtvarnej kompozície, estetického cítenia a navrhovania dizajnu produktov.

Termín konania

- november 2019

Miesto a čas konania

- Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia na Katedre dizajnu FU TUKE, ul. Nemcovej 9 (Združené posluchárne)
- piatok od 15.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 09.00 hod. do 16.00 hod.


Cena kurzu

- 150,–€
- celkový rozsah - 30 hodín
- pri neúčasti na prípravnom kurze sa poplatok nevracia.


Odborný garant

- doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.

Fotogaléria z kurzu

rok 2016
rok 2015

Informácie o prihláške na kurz

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra dizajnu
Grešákova 6
042 00 Košice

tel.:+ 421 55 622 3034
e-mail: kd.fu@tuke.sk

Zdroj: http://fu.tuke.sk/wps/portal/fu/uchadzaci/pripravne-kurzy-na-ts