Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala rektora Technickej univerzity vo Zvolene

24.02.2020

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 18. februára 2020 v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovala Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., za rektora Technickej univerzity vo Zvolene a prof. MgA. Michala Murina, ArtD., za rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Vo svojom príhovore prezidentka uviedla, že Technická univerzita vo Zvolene je akceptovanou výskumnou vysokou školou nielen v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte. "Bolo by skvelé, keby ste si toto postavenie v blízkej budúcnosti nielen udržali, ale dokázali ho aj posilniť. Som presvedčená, že univerzita má na to všetky predpoklady."

Poukázala aj na to, že TUZVO sa nedávno spojila s ďalšími štyrmi výskumnými univerzitami na Slovensku a v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR rozvíja výskumné aktivity, ktoré majú prispieť k riešeniu problému recyklácie a zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle. "Spoluprácu a spájanie síl, aj vo vedeckovýskumnej oblasti, považujem za jedinú nádejnú a produktívnu cestu, vďaka ktorej môžeme rýchlejšie napredovať. Budem rada, ak pri našom ďalšom stretnutí ma potešíte správou, že k trom centrám excelentnosti a dvom špičkovým vedeckým tímom, ktoré už na univerzite máte, pribudli ďalšie centrá excelentnosti a nové špičkové tímy," uviedla prezidentka.

Zuzana Čaputová zdôraznila, že oboch rektorov čaká po návrate na ich pracovisko veľa práce, zároveň chce, aby univerzity zaznamenali pod ich vedením výrazný pokrok. „Vaše univerzity vo svojich štatútoch uvádzajú, že ich poslaním je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Želám vám, aby sa poslanie, ktoré ste definovali v štatútoch, darilo v plnej miere napĺňať,“ uviedla na záver.

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., je rektorom Technickej univerzity vo Zvolene od roku 2012 a od roku 2019 je po tretíkrát prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie. Je členom Rady solidarity a rozvoja SR, členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a členom Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Je zástupcom Slovenskej rektorskej konferencie vo Výbore Európskej asociácie univerzít. Radou Európskej únie bol v roku 2015 vymenovaný za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Od 1. januára 2020 je predsedom Hospodárskeho a sociálneho výboru SR. Viac informácií na: https://www.tuzvo.sk/sk/rektor-technickej-univerzity-vo-zvolene

-ĽB-

Foto: autor, archív kancelárie prezidentky SR

Médiá:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/213921 (piata reportáž so začiatkom 00:08:48)

https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-vymenovala-dvoch-rektorov-vy/447119-clanok.html

https://domov.sme.sk/c/22328515/prezidentka-vymenovala-dvoch-rektorov-vysokych-skol.html

https://www.ta3.com/clanok/1176471/vysoke-skoly-maju-novych-rektorov-vymenovala-ich-prezidentka.html

http://www.netky.sk/clanok/prezidentka-zuzana-caputova-vymenovala-rektorov

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/prezidentka-sr-zuzana-caputova-vymenovala-rektora-technickej-univerzity-vo-zvolene