Predlžuje sa termín podania prihlášok na TF SPU

01.04.2015

Vážení uchádzači o štúdium,

oznamujeme Vám, že termín zaslania prihlášok na štúdium bakalárskych študijných programov na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2015/2016 sa predlžuje do 15. apríla 2015.