Predĺžený termín podávania prihlášok na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

25.03.2020

Rektorka VŠEMvs rozhodla, vzhľadom na aktuálnu situáciu, o predĺžení termínu na podanie prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium do 31.7.2020.

Prihlásiť sa môže aj študent, ktorý zatiaľ nepredložil maturitné vysvedčenie (bakalárske štúdium) alebo bakalársky diplom (magisterské štúdium). Študent bude prijatý s podmienkou predložiť požadovaný dokument najneskôr do termínu zápisu do 1. ročníka.

Zdroj: http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/term237n-na-podanie-prihl225%C5%A1ky-je-pred%C4%BA%C5%BEen253-do-3172020