Predĺžený termín podávania prihlášok na TU vo Zvolene.

13.04.2015

Termín podávania prihlášok na všetky programy v bakalárskom stupni štúdia na všetkých fakultách TUZVO a Univerzitnom študijnom programe predĺžený do 15. mája 2015!