Druhé kolo podávania prihlášok na Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave.

13.04.2015

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave vypísala druhé kolo podávania prihlášok na bakalársky a magisterský stupeň štúdia do 31. mája 2015.