Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

15.04.2019

Termín na podanie prihlášky SA PREDLŽUJE až do 30. 4. 2019! (rozhodujúca je pečiatka na obálke).

Neváhaj a prihlás sa k nám.

Zdroj: http://www.fpv.umb.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/studijne-programy-ponukane-v-akademickom-roku-2019-2020.html