Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu práva Janka Jesenského Vysokej školy DANUBIUS

02.09.2019

Dekan Fakulty práva Janka Jesenského VŠD prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA predlžuje termín podania prihlášok pre I. a II. stupeň štúdia v študijnom programe Právo 3.4.1. do 30.09. 2019.

Zdroj: https://fpjj.vsdanubius.sk/news/358/Predzenie-terminu-podania-prihlasok.html