Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

04.05.2018

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove predĺžila termín podávania prihlášok do 31.5.2018.

Zdroj: http://www.unipo.sk/startpage/?fid=7&redirect=%2Ffakulta-manazmentu