Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

09.04.2018

Fakulta manažmentu Presovskej univerzity v Prešove predĺžila termín podávania prihlášok na štúdium do 30.4.2018.

Zdroj: http://www.unipo.sk/startpage/?fid=7&redirect=%2Ffakulta-manazmentu